අයදුම්පත

වාත්තු යකඩ සහ ඇලුමිනියම්, කාබන් වානේ, මෙවලම වානේ, තෙරපුම් අච්චු වානේ, සුදු යකඩ, ටයිටේනියම් මිශ්ර ලෝහ, තඹ, කපා දැමීම සඳහා භාවිතා, ආදිය 
ගගන, ආදිය, ප්රවාහන, වෛද්ය උපකරණ, හමුදා නිෂ්පාදන, පුස් සංවර්ධනය, උපකරණ සහ මෙවලමක්,


WhatsApp Online Chat !