ការកម្មវិធី - ឧបករណ៍ FuXinCheng Co. , Ltd.

ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការកាត់ដែកកាបូនដែកឧបករណ៍ដែកផ្សិត, ដែកអ៊ីណុក, ទំហំទី, ស្ពាន់, ចោលដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមល 
អវកាស, ដឹកជញ្ជូន, ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត, ការផលិតយោធានិងការអភិវឌ្ឍផ្សិត, បរិធាននិងឧបករណ៍ល